เด็กบ้าไปเซิร์น Vichayanun Wachirapusitanand

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กบ้าเรียนฟิสิกส์คนหนึ่งได้ไปเป็น summer student ในองค์กรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดในโลก

ALL POSTS
Views