We're looking for ...
Creative
OVERVIEW

คิดไอเดียการนำเสนอข้อมูล ออกแบบวิธีการนำเสนอให้เข้าใจง่าย

ROLES & RESPONSIBILITIES
 • รับบรีฟงาน คิด และนำเสนอไอเดีย
 • วางแผนการทำงานเพื่อให้ได้ผลตามที่ออกแบบ
 • ประสานงานกับทีม เพื่อผลิตผลงานจากไอเดียที่คิดไว้
QUALIFICATIONS
 • อายุไม่เกิน 32 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีทักษะด้านการออกแบบ
 • ใช้ภาษาไทยได้ดี สามารถคิดประดิษฐ์ข้อความ หรืองานเขียนได้
 • ชอบอ่านข่าวและอัพเดทเทรนด์ทั่วๆ ไป ตื่นตัวต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว
 • สามารถทำความเข้าใจข้อมูล หรือสถิติต่างๆ และคิดหาไอเดียการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจได้
ADDITIONAL SKILLS
 • ทำงานกราฟิกพอได้บ้าง ทำภาพประกอบได้ หรือสามารถสื่อสารให้ฝ่ายกราฟิกทำตามที่ต้องการได้

เขียนอธิบายหรือเล่าเรื่องของตัวคุณเอง สิ่งที่ตรงและไม่ตรงกับคุณสมบัติที่เราต้องการ ข้อควรระวังในการทำงานร่วมกับคุณ ประสบการณ์ เครื่องมือที่เคยใช้งาน ผลงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลงานที่ภูมิใจนำเสนอซึ่งแสดงว่าคุณเหมาะสมกับงานนี้ แนบรูปถ่าย เรซูเม่ ค่าตอบแทนที่ต้องการ และวันที่สามารถเริ่มงานได้มาที่ jobs@minimore.com

Graphics Designer
OVERVIEW

ทำภาพกราฟฟิก ภาพประกอบ สตอรี่บอร์ด ออกแบบการเคลื่อนไหว อินเทอร์แอคทีฟ

ROLES & RESPONSIBILITIES
 • รับบรีฟงาน คิด และนำเสนอไอเดีย
 • ออกแบบกราฟฟิก ภาพประกอบ ทำสตอรี่บอร์ดสำหรับภาพเคลื่อนไหวหรืออินเทอร์แอคทีฟ
 • ถ่ายทอดไอเดียจากสมาชิกของทีม ให้เป็นภาพที่เข้าใจได้ร่วมกัน
 • ประสานงานกับทีม เพื่อผลิตผลงานจากไอเดียที่คิดไว้
QUALIFICATIONS
 • อายุไม่เกิน 32 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านการออกแบบ สามารถตกแต่งภาพได้
 • สามารถวาดภาพประกอบได้ โดยเฉพาะภาพเวกเตอร์ การ์ตูน ไอคอนต่างๆ
 • ใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิกได้ดี ทั้งประเภท raster และ vector
ADDITIONAL SKILLS
 • ทำคลิป ภาพเคลื่อนไหว หรือตัดต่อวิดีโอได้

เขียนอธิบายหรือเล่าเรื่องของตัวคุณเอง สิ่งที่ตรงและไม่ตรงกับคุณสมบัติที่เราต้องการ ข้อควรระวังในการทำงานร่วมกับคุณ ประสบการณ์ เครื่องมือที่เคยใช้งาน ผลงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลงานที่ภูมิใจนำเสนอซึ่งแสดงว่าคุณเหมาะสมกับงานนี้ แนบรูปถ่าย เรซูเม่ ค่าตอบแทนที่ต้องการ และวันที่สามารถเริ่มงานได้มาที่ jobs@minimore.com

Admin Staff
OVERVIEW

ติดต่อลูกค้ารายย่อย ประสานงานภายนอกและภายในบริษัท ดูแลลูกค้าและการขายสินค้า

ROLES & RESPONSIBILITIES
 • ประสานงานกับลูกค้า รับปัญหาและดำเนินการแก้ไข
 • ประสานงานกับทีมและส่วนงานอื่นๆ ของบริษัท
 • จัดการสินค้าบนระบบออนไลน์ งานเอกสาร และงานซัพพอร์ทต่างๆ เพื่อให้ทีมทำงานได้ราบรื่น
QUALIFICATIONS
 • อายุไม่เกิน 32 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักในการบริการ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถให้ความเห็นกับทีมได้
 • ใช้โปรแกรมด้านสำนักงานได้ดี
 • มีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆ ได้ดี

เขียนอธิบายหรือเล่าเรื่องของตัวคุณเอง สิ่งที่ตรงและไม่ตรงกับคุณสมบัติที่เราต้องการ ข้อควรระวังในการทำงานร่วมกับคุณ ประสบการณ์ เครื่องมือที่เคยใช้งาน ผลงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลงานที่ภูมิใจนำเสนอซึ่งแสดงว่าคุณเหมาะสมกับงานนี้ แนบรูปถ่าย เรซูเม่ ค่าตอบแทนที่ต้องการ และวันที่สามารถเริ่มงานได้มาที่ jobs@minimore.com

Account Executive
OVERVIEW

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าองค์กร ดูแลลูกค้าและการขาย ประสานงานกับทีม

ROLES & RESPONSIBILITIES
 • ประสานงานกับลูกค้าองค์กร เป็นสื่อกลางระหว่างทีมกับลูกค้า
 • บริหารจัดการให้งานเสร็จถึงลูกค้าเรียบร้อยตามกำหนด
 • ทำงานร่วมกับครีเอทีฟเพื่อขายงานให้กับลูกค้า
 • วางแผนงบประมาณ งานเอกสาร จัดทำรายงานให้ลูกค้า และอื่นๆ
QUALIFICATIONS
 • อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถให้ความเห็นกับทีมได้
 • ใช้โปรแกรมด้านสำนักงานได้ดี
 • มีความสามารถในการขาย สามารถพบปะลูกค้า จัดการนัด และนำเสนองานได้
 • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่ต่ำกว่า 2 ปี

เขียนอธิบายหรือเล่าเรื่องของตัวคุณเอง สิ่งที่ตรงและไม่ตรงกับคุณสมบัติที่เราต้องการ ข้อควรระวังในการทำงานร่วมกับคุณ ประสบการณ์ เครื่องมือที่เคยใช้งาน ผลงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลงานที่ภูมิใจนำเสนอซึ่งแสดงว่าคุณเหมาะสมกับงานนี้ แนบรูปถ่าย เรซูเม่ ค่าตอบแทนที่ต้องการ และวันที่สามารถเริ่มงานได้มาที่ jobs@minimore.com

Webmaster
OVERVIEW

ดูแลเว็บไซต์ต่างๆ ภายในองค์กรและเว็บไซต์ของลูกค้า

ROLES & RESPONSIBILITIES
 • ซัพพอร์ททีมงานในการจัดการข้อมูลส่วนหลังบ้าน สรุปข้อมูลและสถิติต่างๆ
 • ดูแล อัพเดทข้อมูลบน และแก้ปัญหาของเว็บไซต์
QUALIFICATIONS
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
 • สามารถใช้ระบบจัดการเว็บไซต์ (CMS) เช่น Wordpress ได้ โดยสามารถแก้ปัญหา ติดตั้งธีม, ปลั๊กอินต่างๆ ได้
 • มีความรู้ด้าน HTML เพื่อใช้สำหรับการแก้ไขคอนเทนท์
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถให้ความเห็นกับทีมได้
ADDITIONAL SKILLS
 • สามารถเขียนสคริปหรือคิวรี่ฐานข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการได้

เขียนอธิบายหรือเล่าเรื่องของตัวคุณเอง สิ่งที่ตรงและไม่ตรงกับคุณสมบัติที่เราต้องการ ข้อควรระวังในการทำงานร่วมกับคุณ ประสบการณ์ เครื่องมือที่เคยใช้งาน ผลงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลงานที่ภูมิใจนำเสนอซึ่งแสดงว่าคุณเหมาะสมกับงานนี้ แนบรูปถ่าย เรซูเม่ ค่าตอบแทนที่ต้องการ และวันที่สามารถเริ่มงานได้มาที่ jobs@minimore.com

Backend Programmer (PHP)
OVERVIEW

เขียนระบบหลังบ้านของเว็บไซต์ จัดการเซิฟเวอร์เบื้องต้น

ROLES & RESPONSIBILITIES
 • พัฒนาและดูแลระบบหลังบ้านของเว็บไซต์ ด้วยภาษา PHP หรืออื่นๆ
 • ซัพพอร์ททีมงานในการจัดการข้อมูลส่วนหลังบ้าน
QUALIFICATIONS
 • อายุไม่เกิน 32 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่อ่านเอกสาร หรือคู่มือต่างๆ รู้เรื่อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP ได้คล่องแคล่ว
 • สามารถออกแบบและใช้งานฐานข้อมูล MySQL ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถให้ความเห็นกับทีมได้
ADDITIONAL SKILLS
 • สามารถใช้งานเฟรมเวิร์ก เครื่องมือ หรือไลบรารี่ต่างๆ หรือมีเฟรมเวิร์คที่ใช้งานประจำ
 • เคยใช้งาน Laravel
 • เคยเขียนเว็บไซต์ที่ใช้การเชื่อมต่อ API กับบริการภายนอกต่างๆ (เช่น Facebook, Twitter)
 • สามารถใช้งาน Linux และจัดการโปรแกรมที่เกี่ยวกับ Server ได้

เขียนอธิบายหรือเล่าเรื่องของตัวคุณเอง สิ่งที่ตรงและไม่ตรงกับคุณสมบัติที่เราต้องการ ข้อควรระวังในการทำงานร่วมกับคุณ ประสบการณ์ เครื่องมือที่เคยใช้งาน ผลงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลงานที่ภูมิใจนำเสนอซึ่งแสดงว่าคุณเหมาะสมกับงานนี้ แนบรูปถ่าย เรซูเม่ ค่าตอบแทนที่ต้องการ และวันที่สามารถเริ่มงานได้มาที่ jobs@minimore.com

Multimedia Programmer
OVERVIEW

เขียนโปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยเฉพาะส่วนโมชั่นต่างๆ การเคลื่อนไหว อินเตอร์แอคทีฟต่างๆ บนเว็บไซต์

ROLES & RESPONSIBILITIES
 • ออกแบบ UI/UX นำเสนอไอเดีย ร่วมกับทีมกราฟฟิกและครีเอทีฟ
 • เขียนสคริปเพื่อสร้างเว็บไซต์ตามที่ออกแบบไว้ โดยเฉพาะส่วน UI, Animation และ Interactive
QUALIFICATIONS
 • อายุไม่เกิน 32 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่อ่านเอกสาร หรือคู่มือต่างๆ รู้เรื่อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถให้ความเห็นกับทีมได้
 • สามารถใช้ HTML/CSS/Javascript ได้คล่องแคล่ว
ADDITIONAL SKILLS
 • สามารถใช้งานเฟรมเวิร์ก เครื่องมือ หรือไลบรารี่ต่างๆ หรือมีเฟรมเวิร์คที่ใช้งานประจำ
 • สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิกด้านการออกแบบ หรืออนิเมชั่นได้

เขียนอธิบายหรือเล่าเรื่องของตัวคุณเอง สิ่งที่ตรงและไม่ตรงกับคุณสมบัติที่เราต้องการ ข้อควรระวังในการทำงานร่วมกับคุณ ประสบการณ์ เครื่องมือที่เคยใช้งาน ผลงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลงานที่ภูมิใจนำเสนอซึ่งแสดงว่าคุณเหมาะสมกับงานนี้ แนบรูปถ่าย เรซูเม่ ค่าตอบแทนที่ต้องการ และวันที่สามารถเริ่มงานได้มาที่ jobs@minimore.com

Data Analyst
OVERVIEW

เสาะหาแหล่งข้อมูลต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และนำเสนอข้อมูลต่อเพื่อนร่วมทีม

ROLES & RESPONSIBILITIES
 • ค้นหา รีเสริชข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยกระบวนวิธีต่างๆ แนะนำการตอบสนองต่อข้อมูลที่วิเคราะห์ได้
 • ทำงานร่วมกับครีเอทีฟ เพื่อนำผลที่ได้สร้างเป็นไอเดียเพื่อการนำเสนอ
QUALIFICATIONS
 • อายุไม่เกิน 32 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • จบการศึกษาด้านสถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถให้ความเห็นกับทีมได้
 • มีความสามารถในการค้นหาและรวบรวมข้อมูลได้ สนุกกับการค้นพบข้อมูลใหม่ๆ
 • มีความเข้าใจในค่าทางสถิติต่างๆ อ่านข้อมูลสถิติ และโพลต่างๆ เข้าใจ
 • สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐานบน Excel, คิวรี่ข้อมูลจาก Database ได้
ADDITIONAL SKILLS
 • สามารถใช้ภาษา R หรือ Python หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้

เขียนอธิบายหรือเล่าเรื่องของตัวคุณเอง สิ่งที่ตรงและไม่ตรงกับคุณสมบัติที่เราต้องการ ข้อควรระวังในการทำงานร่วมกับคุณ ประสบการณ์ เครื่องมือที่เคยใช้งาน ผลงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลงานที่ภูมิใจนำเสนอซึ่งแสดงว่าคุณเหมาะสมกับงานนี้ แนบรูปถ่าย เรซูเม่ ค่าตอบแทนที่ต้องการ และวันที่สามารถเริ่มงานได้มาที่ jobs@minimore.com

Share this