แปลเพลงญี่ปุ่นตามใจฉัน deksaraii

ใครจะเอาไปไหนรบกวนให้เครดิตเราด้วยนะคะ