From Cern(เจิ้น) to Cern Yanisa Sunthornyotin

ชีวิตฝึกงานที่ผันเปลี่ยนภายใน1ปีของเด็กธรรมดาสามัญ จากจีนแผ่นดินใหญ่สู่ดินแดนแห่งขุนเขา...สวิตเซอร์แลนด์ (ที่ค่าครองชีพจะสูงไปไหน)

ALL POSTS
Views