me : 2020 panpanmeme

จดหมายที่ฉันอยากเขียนถึงตัวเอง : ฉันอาจจะได้รับจดหมายฉบับนี้ในอีก 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปีข้างหน้าก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้น ฉันในวันนี้ ก็อยากจะเขียนบางเรื่องไว้ให้ตัวเองในอนาคตได้อ่าน และอยากบอกว่า แม้ชีวิตจะเดินไปข้างหน้าเสมอ แต่อดีตก็เป็นครูคนสำคัญ :)

ALL POSTS
Views