PURPLE NIGHT Re.Nenoww

BL/YAOI เน้นไปทางนิยาย อาจจะมีเรื่องสั้นบ้าง การ์ตูนบ้างนะคะ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ชอบมากที่สุด-น้อยที่สุดค่ะ

ALL POSTS
Views