ห้องตรวจหมายเลข 5 นักเล่าเรื่อง

เรื่องราวชีวิตเกี่ยวกับผู้หญิงที่ต้องต่อสู่กับโรคทางจิตเวชถึง 2 โรค ทั้งย้ำคิดย้ำทำ และซึมเศร้า

ALL POSTS
Views