งาน(เขียน)ของวันนี้ w.allflower

สิบวันแรก : ทดลองเขียนตามการสุ่มหัวข้อ เขียนภายในเวลา 10 นาที (มันจะมั่วแค่ไหนกันหนอ) หลังจากนั้น : บ่นตามประสาคนบ้าบอ บ้าบอ

ALL POSTS
Views