งาน(เขียน)ของวันนี้w.allflower
DAY44: เสมือนจริง


 • วันนี้คือวันอังคาร แน่นอนว่า เป็นวันที่ต้องตื่นไปเรียน... (วัฏจักรชีวิต)

  ได้เรียนวิชาที่อยากลงบ้าง ตัวบังคับบ้าง เป็นปกติของชีวิต 

  แต่การเรียนทั้งที่อยากและไม่อยาก มักตามมาด้วยคำถาม...

  นี่คงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบล่ะมั้ง บางครั้งก็ว่างเปล่า ต้องหาความหมาย และเพียรหาคำตอบ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างนั่น จะมุ่งแค่คำตอบอย่างเดียว สิ่งที่มากกว่าคำตอบต่างหาก

  แค่ได้ตั้งคำถาม ... 


  ไม่ว่า(สาร)จะมีคนรับหรือไ่ม่ก็ตาม
  อาจเป็นการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์
  ฉันเพียรแค่ถาม หาใช่คำตอบ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in