งาน(เขียน)ของวันนี้w.allflower
DAY38: แท้จริง


 • เพราะมีที่แห่งนี้เท่านั้น ที่เป็นของฉันอย่างแท้จริง
  ไม่จริงหรอก ข้อนั้น ฉันโกหก
  เป็นความรู้สึกทางใจ
  ไม่มีที่ไหนเป็นของฉันอย่างแท้จริงต่างหาก

  เพราะฉันยึดติด  คิดถึงผลลัพธ์ที่ใหญ่มากกว่าความจริง
  จึงกลวงเปล่า  "คนเราต้องฝืนตัวเองบ้าง
  อย่าลอยไปตามลมตลอดเวลา"
  คงจริง... เพราะลอยแล้ว ลอยลับ


  แท้จริงแล้วความต้องการที่ไม่สิ้นสุด
  กำลังกัดกินจิตใจ
  เหนื่อยและท้อ
  อยากพักจัง


  แท้จริงแล้ว... ฉัน...

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in