งาน(เขียน)ของวันนี้w.allflower
DAY37: ให้ความเงียบงันเป็นคำตอบ • ไม่มีเสียงใดที่ได้ยินชัดเจนเท่ากันเสียงในใจ
  และไม่มีเสียงใดเงียบเท่าภายในเช่นกัน


  เมื่อไม่อาจเอื้อนเอ่ยเสียงใดออกไป
  ทำได้เพียงส่งสายตาอ้อนวอน
  เสียงที่ไม่ได้ยิน ไม่มีประโยชน์ที่จะกล่าวออกไป


  คำพูดเป็นเพียงลมปาก
  พ่นออกมาและมลายหายไป
  เมื่อคว้าเมื่อดึง
  ว่างเปล่า


  ให้ความเงียบงันเป็นคำตอบ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in