งาน(เขียน)ของวันนี้w.allflower
DAY63: Meant to Be


  • ในวันที่รู้สึกเคว้งคว้าง เราพยายามคว้าบางสิ่งไว้ยึดเหนี่ยว เราคว้าทุกอย่างที่ใกล้ตัว และบางทีเราคว้าอะไรไว้ไม่ได้เลย    17/12/2019
    w.allflower
    11:46 PM

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in