งาน(เขียน)ของวันนี้w.allflower
DAY21: ตลอดไป


 •           
         สิ่งดี ๆ จะคงอยู่ตลอดไป 


           
            แม้นท้องฟ้าจะเปลี่ยนอีกกี่สี                 ไม่อาจต้านทานสิ่งที่อยู่ในลมหายใจ                      ช่างโชคดีเหลือเกิน                            เสมอมา ตลอดไป

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in