งาน(เขียน)ของวันนี้w.allflower
DAY71: You Are Not Alone


 • การมีเพื่อนปลอบประโลมกันในยามทุกข์ แลกเปลี่ยนเรื่องราวในยามสุข เป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง เพื่อนด้วยตัวมันเองมีความหมายอยู่แล้ว และเพื่อนสำหรับหลายคนก็จะมีนิยามแตกต่างกันไป

  บางคนพูดน้อย บางคนมีเรื่องเล่าเยอะมากน้อยต่างกัน การอยู่บนโลกใบนี้ไม่เปล่าเปลี่ยวต่อเมื่อเราตระหนักรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหน สัมผัสถึงการมีอยู่ของคนรอบข้าง เราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้น ผ่านเงาสะท้อนในกระจก ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง

  ระลึกไว้เสมอว่าเราไม่เคยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียว อย่างน้อยถ้าไม่มีใคร เรายังมีเรา อยู่ด้วยกันเสมอ


  พรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่

  Merry Christmas!

  25/12/2019
  w.allflower
  11:35 PM

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in