งาน(เขียน)ของวันนี้w.allflower
DAY57: LitFest2019 • เ­ขาก้าวเดินพร้อมเสียงดนตรีจากหูฟัง 


  โน้ตตัวที่หนึ่ง โน้ตตัวที่สอง โน้ตตัวที่สาม 


  กดนิ้วลงตามเหมือนกำลังบรรเลงบทเพลง 


  ลืมตาขึ้นมาพบว่าตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เดินขวักไขว่


  กลับสบายใจอย่างประหลาด 


  แม้จะไม่คุ้นชิน แต่ไม่แปลกแยก 


  อยากหลับตาลงและจมอยู่ในห้วงทำนองเรื่อยไป
  18/01/2019

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in