โรงเรียนประถมฯ ผมกับวรรณ และส่วนสูงของเรา เปลวเพลิง ปะทัพพิรุณ

บันทึกความทรงจำถึงเพื่อนผู้หญิงในวัยเยาว์คนหนึ่ง และการทำ "สงครามส่วนสูง" ระหว่างผมกับเธอ และเพื่อนคนอื่นๆ

ALL POSTS
Views