ครั้งแรก เหมือนเขาบ้าง Narut Sirithip

เห็นด้วยกับ NEWYORK FIRT TIME ครับที่เหตุการณ์ครั้งแรก มักจะทำให้เรารู้สึกรกและต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นจากสิ่งที่มี ณ ตอนนั้น ซึ่งพอมองซ้อนกลับไปมันก็มักจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกไม่แพ้ประสบการณ์ไหนๆ แต่ตอนเจอนี่ไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่

ALL POSTS
Views