Narut Sirithip แนะนำตัวเองเบื้องต้น เกิด 31 ตุลาคม 2532 เรียนจบวิศวคอมเกษตร แต่ที่บ้านขายเบียร์จึงกลับมาทำธุรกิจต่อจากพ่อแม่ที่สุรินทร์ เริ่มเขียนบันทึกไว้อ่านเองตั้งแต่ Hi5 ตอน ป.5