ท่องเที่ยวที่ได้ไป Narut Sirithip

เป็นประสบการณ์จากสิ่งต่างๆที่เจอเมื่อได้มีโอกาสไปในที่ต่างๆ ซึ่งก็มาจากประสบการณ์ตรงบ้างไกด์บ้าง อาจถูกบ้าง ผิดไปบ้างเพราะออกมาจากสิ่งที่เรารู้สึกเมื่อได้ไปอยู่ในที่นั้นๆ