ประสบการณ์ที่ผ่านเจอ Narut Sirithip

เป็นคนชอบเรื่องประสบการณ์มากเลยครับ มันเป็นอะไรที่ใช้เงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้ หลายอย่างหลายครั้งต้องไปเจอด้วยตนเอง แม้บางครั้งอาจไม่เต็มใจหรือไม่ต้องการ ซึ่งแต่ละครั้งที่ผ่านมันมาก็ทำให้เราได้เรียนรู้เติบโตขึ้นไม่มากก็น้อย ซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่องร้ายๆทำเราโตเร็วกว่าเยอะ แต่ก็ไม่ได้อยากจะรีบโตไปไหนนะ