โลกต่างมิติ? เชื่อมถึงกันด้วยฝันได้! กานต์รวี โกกนุทจีรพัฒน์

ในหัวข้อ “ฉันในโลกต่างมิติ” อยากจะลองเล่าเรื่องราวในโลกต่างมิติที่ประสบจากการหลับฝันให้ฟังดูสักหน่อยนะ ถึงมันจะไม่ใช่ ‘ฉัน’ ในโลกต่างมิติก็เถอะ