เขียนไปเรื่อย นอวอรอรอตอพอลอ

จากความคิดชั่วแล่น เพ้อเจ้อบ้าง เพ้อฝันบ้าง ล่องลอยบ้าง เลื่อนเปื้อนบ้าง เขียนๆ ลงเป็นบันทึกไว้

ALL POSTS
Views