ความฝัน บันทึก ฝึกงาน ร้านหนังสือ LinxTheZBooks

การฝึกงาน ความฝัน ทางแยกและการก้าวออกจาก Comfort Zone (อีกครั้ง) ในวิชาเลือกของห้องเรียนแห่งชีวิตที่มีชื่อว่า “วิชาร้านหนังสือ”

ALL POSTS
Views