ยิงสิ ศึกปืนนองเลือด(1) KCD.JOR

สอ ขุนนางที่ซื่อสัตย์กับกษัตริย์ของดินแดนกาลบุรี สอได้รับ พระบรมราชโองการ จากกษัตริย์ลานุให้ไปสืบความลับจากเมืองบูลวา ระหว่างการทำภารกิจ สอถูกทหารของเมืองบูลวาจับได้ขณะหลบหนีกลับกาลบุรีเมืองบ้านเกิด แต่หารู้ไม่ว่าทหารของกาลบุรีได้กล่าวหาว่าสอเป็นนักโทษหลบหนีคดี สอจึงถูกปีนจากทหารเมืองตัวเองยิงจนเสียชีวิตพร้อมกับคำสาปที่ว่า ถ้าชาติหน้ามีอยู่จริง สงครามกลางเมืองครั้งหน้าที่แห่งหนใดก็ตาม คนที่สามารถอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายในสงครามนั้นจะได้ครองแผ่นดินนั้น อีก 500 ปีผ่านมา โรคภัยที่ร้ายแรงได้เข้ามาในประเทศ ผู้ปกครองประเทศไม่สามารถไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้ปกครองจึงได้ทำสัญญากับต่างชาติให้เข้ามาช่วยเหลือโดยแลกกับการที่จะเข้ามายึดระบบการปกครองประเทศ ดิน หมอรุ่นใหม่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้พร้อมกับประชาชนในประเทศ สงครามการเมืองระหว่างประชาชนกับผู้ปกครองประเทศจึงเริ่มขึ้น

ALL POSTS
Views