รวมเรื่องสั้น: หญิงสาวที่อยู่บนหน้าคำอุทิศ Zupisets Sasiwimon

รวมเรื่องสั้นหลายรส หลายความรู้สึก หลายตัวละคร แต่วนและเวียนอยู่กับ 'หญิงสาว'