“เป็น-เรื่อง-เป็น-ราว” MidnightMessageBox

ฉากนึกขึ้นได้ เมื่อคุณพบผู้คนมากมาย แล้วได้นึกถึงและเรียบเรียงมัน เป็นดั่งฉากหนัง ในเรื่องราว ไม่สำคัญว่าคุณนั้นจะมองมันด้วยมุมกล้องแบบไหน แต่ประเด็นสำคัญคือคุณกำลังเรียบเรียงมันให้ “เป็น-เรื่อง-เป็น-ราว”

Views