แปลเพลง peaxhploy

ส่วนใหญ่เราจะแปลจากจีน-ไทยเป็นหลักนะคะ มาฟังเพลงกันเยอะ ๆ นะ!! (●'◡'●)