เรื่องเล่าผ่านเสียงเพลง qianv

เพราะบางครั้งบทเพลงอธิบายได้ดีกว่าคำพูด