เอาตัวรอดใน app jp ling somusomu

รวบรวมเกร็ดความรู้ เรื่องราว เนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้จากวิชา App Jp Ling หรือ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ญี่ปุ่น ตั้งใจว่าจะเขียนในแนวของการตอบข้อสงสัยของตัวเอง (ที่คิดว่าคนอื่นก็น่าจะสงสัยเหมือนกัน) ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชานี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ :))