Diary to me Rin36xxx

บันทึกอารมณ์ต่างๆ ความเหงาความเศร้า ความหวัง เก็บไว้เป็นความทรงจำ และร่วมแชร์ให้กับหลายๆคนที่เศร้าและกำลังผ่านมาทางนี้