มา'พิมพ์บ้าน 3 มิติที่อยู่อาศัยได้จริง' ด้วย3Dปริ้นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันดีไหมละคุณ?

        World’s Advanced Saving Project หรือ WASP คือชื่อบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในอิตาลีเมื่อปี 2012 เพื่อทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น การรวบรวมององค์ความรู้เกี่ยว รวบรวมแบบโครงสร้าง โมเดล รวมไปถึงเป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ และ ค้นคว้าเกี่ยวกับวัสดุตั้งต้นในการพิมพ์ (คำว่า 'วัสดุตั้งต้น' ก็คือ 'หมึกพิมพ์' ในการพิมพ์ 3 มิตินั่นเอง ทั้งนี้เพราะคำว่า 'หมึก' จะทำให้เราเข้าใจผิดไปถึงพิมพ์ลงบนพื้นผิว 2 มิติ) จนกระทั่งปี 2015 WASP ก็ภูมิใจนำเสนอเครื่องพิมพ์ 3 มิติขนาดใหญ่รุ่นล่าสุด Big Delta        Big Delta มีความสูง 12 เมตร สร้างขึ้นมาเพื่อ 'พิมพ์บ้าน 3 มิติที่อยู่อาศัยได้จริง' โดยอาศัยวัสดุตั้งต้นที่หาได้บริเวณใกล้เคียง เช่น โคลน ดินเหนียว ไปจนถึงปูนซีเมนต์สำเร็จรูป Big Delta อาศัยพลังงาน 10 วัตต์จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเดินเครื่อง โดยใช้บุคลากรสามคนในการประกอบโครงสร้างครั้งแรก ก่อนที่จะปล่อยให้เครื่องค่อยๆ 'พิมพ์' บ้านไปเรื่อยๆ จนเสร็จเข้าไปอยู่อาศัยได้จริงๆ
        อันที่จริงแล้ว เทคโนโลยีการใช้ 3D ปริ้นเตอร์ พิมพ์บ้านเพื่ออยู่อาศัยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ขนาดนั้น เพราะพี่จีนพิมพ์มาเป็นสิบๆหลังแล้วตั้งแต่ปี 2014 แตกต่างกันตรงที่ของพี่จีนพิมพ์ในโรงงานเป็นส่วนๆก่อนที่จะนำมาประกอบกัน โดยมุ่งหวังเพื่อให้การสร้างบ้านทำได้เร็วขึ้น (จากในคลิป พี่จีนเคลมว่าสร้างเสร็จ10 หลังในวันเดียว)

        แล้วทำไม Big Delta ถึงน่าสนใจจนต้องพูดถึง? เราสร้างบ้านด้วยวิธีที่ใช้กันทุกวันนี้ไม่ได้เหรอ?
        คำตอบ: ได้ แต่ไม่เสมอไปในทุกพื้นที่ Big Delta ตอบโจทย์เพราะถูกออกแบบมาให้เหมาะพื้นที่ประสบภัยภิบัติ พื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง ด้วยความมุ่งหวังว่า มนุษย์โลกทุกคนควรจะมีบ้านเพื่ออยุ่อาศัยในทุกๆพื้นที่ สหประชาติประมาณคร่าวๆว่ามนุษย์โลกต้องการบ้าน 100,000 ในแต่ละวัน ไปอีก 15 ปี ถึงจะมีที่อยู่อาศัยเพียงพอสำหรับทุกๆคน Big Delta อาจจะเป็นคำตอบของปัญหาได้ในเวลาอันใกล้นี้