/ วิเคราะห์วรรณกรรมผ่านสายตาหลังกรอบแว่น / one8octobear

ปี 2 / เอกวรรณกรรมฯเด็ก / รวบรวมการวิเคราะห์วรรณกรรมส่งอาจารย์ :-) / งานวิเคราะห์ติดกลิ่นควันไฟจากการเผาไหม้ชั่วข้ามคืน