เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
เก็บเล็กผสมน้อย...ร้อยเป็นเรื่อง ปลายฟ้า

เรื่องราวเล็กๆในแต่ละวันของชีวิต ทำให้มองเห็นแง่งามบางอย่างของความคิด ความรู้สึก ที่ทำให้เข้าใจตัวเรามากขึ้้น สะท้อนคุณค่าบางอย่างที่สอดแทรกอยู่ท่ามกลางการแสดงออกภายใต้เรื่องราวเล็กๆเหล่านั้น ...ร้อยเรียงมาเป็นเรื่องเล่าให้เราได้รู้จักกันมากขึ้น...