Kill Bill! ตำรวจออสเตรเลียประกาศจับอีมีม Be Like Bill โทษฐานน่ารำคาญ

สองสามวันนี้เราเห็น Meme Be like Bill ที่เป็นเจ้าตัวหุ่นก้างๆ แล้วมีคำอธิบายข้างๆ ว่าเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ Be Like Bill กันเยอะ จนหลายคนเริ่มรำคาญ แต่ตำรวจออสเตรเลียคงทนไม่ไหวกว่าใครๆ จนออกหมายจับ Be Like Bill ออกมา


เว็บไซต์ Mashable รายงานว่า เพจ Queensland Police Service ออกหมายจับ "ชายหุ่นก้าง หมวกดำ และไร้จมูก" ชื่อบิล ในโทษฐาน "ก่อความไม่สงบในไทม์ไลน์ของประชาชน" 


หลายๆ คนก็เริ่มรำคาญอีตาบิลนี่ (ยิ่งมีเครื่องมือมาให้คนทั่วไปทำง่ายๆ ว่า Be Like คนนู้นคนนี้ ยิ่งน่ารำคาญ) จึงทำมีม Be Like Uma ออกมาแก้เกมที่มา Mashable, New.com.au