Search #bill

Kill Bill! ตำรวจออสเตรเลียประกาศจับอีมีม Be Like Bill โทษฐานน่ารำคาญ

สองสามวันนี้เราเห็น Meme Be like Bill ที่เป็นเจ้าตัวหุ่นก้างๆ แล้วมีคำอธิบายข้างๆ ว่าเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ Be Like Bill กันเยอะ จนหลายคนเริ่มรำคาญ แต่ตำรวจออสเตรเลียคงทนไม่ไหวกว่าใครๆ จนออกหมายจับ Be Like Bill ออกมา