หนังสือแนะนำที่จะทำให้วงการสถาปัตยกรรมสะเทือนสถาปัตย (ฆาต) กรรมศาสตร์
อาวุธ อังคาวุธ / ภูโต / 150 Baht

จากเรื่องสั้นชื่อ 'บาปของระวี' ที่สั่นสะเทือนวงการสถาปนิกเมื่อหลายปีก่อน เคยทำเป็นละคร และถูกนำไปเขียนใหม่หลากหลายเวอร์ชั่น สู่การต่อยอดเป็นนิยายนาม 'สถาปัตย (ฆาต) กรรมศาสตร์' ที่ผ้เขียนนำประสบการณ์การเป็นอาจารย์สอนวิชาสถาปัตย์อยู่หลายปีมาปรับปรุงพัฒนาเรื่องราวของสถาปนิกหนุ่มที่ใช้ความรู้ทางสถาปัตย์ ออกแบบเรือนหอให้แก่คนรักเก่าผู้ทิ้งเขาไปแต่งงานกับคนอื่นจนสุดท้ายเธอต้องเลิกร้างกับสามี—“คุณครับ ระวังนะครับ บ้านที่สวยหรูทันสมัยของคุณ บ้านที่คุณชื่นชอบภาคภูมิใจนักหนา สักวันหนึ่งมันอาจจะฆ่าคุณได้” 
[Q&A]
อาวุธ อังคาวุธ—ผู้เขียนหนังสือ สถาปัตย (ฆาต) กรรมศาสตร์

สถาปัตยกรรมสำคัญกับชีวิตและสังคมมุนษย์อย่างไร
ชีวิต แปลว่ารักษาให้สดชื่นเพื่อที่จะได้ชื่นชม สถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ นอกเหนือไปจากร่างกายที่เป็นเนื้อหนัง สาระสำคัญของมันคือการมีส่วนร่วมในการรักษาปกป้องความสดชื่นให้แก่ชีวิต และเสริมสร้างความชื่นชมในการดำรงชีวิต


สถาปนิกที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
สถาปนิก คือผู้สถาปนาความเป็นมนุษย์ให้มีฐานะสูงขึ้น โดยการใช้สถาปัตยกรรมเป็นปัจจัย หน้าที่ของสถาปนิกนั้นดีงาม หากผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นสามารถทำได้ตามความหมายถือว่าดี 

คาดหวังอะไรจากหนังสือเล่มนี้
สาระเนื้อหาในหนังสือเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านตระหนักถึงอิทธิพลของสถาปัตยกรรมที่สามารถเป็นไปได้กับชีวิตของมนุษย์ ในแง่มุมที่ไม่มีใครเคยคาดคิดถึงมาก่อน