You, Me and London (unfinished) ad.ar

เรื่องราวในกรุงลอนดอนของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งใจไปเพิ่มสกิลภาษาอังกฤษ(และไปเที่ยว) แต่กลับได้มิตรภาพแบบงงๆ กับผู้ชายคนหนึ่ง ที่ยากที่จะลืม

ALL POSTS
Views