เด็กฝึกงาน's story (เป็นเด็กฝึกงานมันไม่ง่ายนะคุณ) Meji Tnb'

เรื่องราวในแต่ละวันของเด็กฝึกงานง่อย ๆ จำนวน 1 ea ที่จับพลัดจับผลูไปฝึกงานในแซลมอน