บ่นเป็นหมีกินผึ้ง. babybear

ในห้องที่มีแค่ตัวเอง ในหัววุ่นวายยิ่งกว่าชั้นเรียนของเด็กป.2