สมุดปกสีน้ำตาล Cher Prang

บันทึก(ไม่)ประจำวัน บ่นๆไปเรื่อยกับสิ่งที่บังเอิญเจอ