The Dream Devourers #นักกินฝัน daiong

พวกเขากินฝัน กินพลังงานที่พวกมนุษย์มักจะมองไม่เห็น โลกมนุษย์คือแหล่งพลังงานสำหรับ 'สิ่งมีชีวิตต่างมิติ' เช่นพวกเขา... การสอบคัดเลือกสำหรับนักกินฝันมืออาชีพปีนี้กำลังจะเริ่มขึ้นโดยใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน