ออกไปกับเขา (Partir avec Lui) NuttyyttuN

เรื่องราวการออกเดินทางอันเงียบเหงาว้าเหว่ของชายหนุ่มกับ'เขา'ในประเทศฝรั่งเศส

ALL POSTS
Views