บันทึกของอุเอโนะ Recall_2046

อุเอโนะ ชายไม่ทราบชื่อและอายุที่เล่าเรื่องราวของเขาผ่านตัวอักษร

Views