บันทึกถึงแม่ nnmmrn

เราเรียกยายว่า "แม่ใหญ่" จนไปๆ ก็เหลือแค่ "แม่"