วาสนาเราไม่สิ้น เหมือนกลิ่นสุคนธา kwanpandin

บ้านเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน แต่กลับเป็นคนละภพ คนละชาติ คนบ้านโน้นที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำนั้น ไม่ได้อยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับพวกเราบ้านฝั่งนี้ ทว่าไม่มีใครเคยมองเห็นคนบ้านโน้น ยกเว้นบุตรหลานพระยาอย่างเรา