#BonusTravel เที่ยวยุโรป21วัน7ประเทศ กับเมืองในฝัน :D Bonus

ความฝันหลังเรียนจบของเราคือการได้ไปทัวร์ยุโรป ซึ่งรวมไว้7ประเทศที่จะไปด้วยกัน ได้แก่ ออสเตรีย อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน