แปลเพลง daisyyyyyy

เป็น MultiFandom ค่ะ แปลเพลงไปเรื่อย ๆ ตามเพลงที่ฟังช่วงนั้นงี้