บันทึกกันจนกว่าจะเรียนจบ a little student

เรียนหนัก พักว่างเมื่อไหร่จะมาเขียน แต่ถ้าไม่ว่างมากๆ ก็จะมาเขียน เอ๊ะ