ติดเกาะ Cebu ครึ่งปี! R.Somin

Student Staff โรงเรียนสอนภาษาในเมืองซีบู, ฟิลิปปินส์ 24 สัปดาห์