ดินแดนมหัศจรรย์ของเจ้าหญิงผักตบ。 Phaktobgongzhu

บางครั้งคนเราก็ต้องผันตัวมาเป็นผู้ผลิตบ้าง จะให้รอเป็นผู้เสพอย่างเดียวคงแห้งตายกันพอดี